Ledelse

Trøndelag
Lederkonferansen 2016
Lederkonferansen 2016

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag sine ledermedlemmer representerer et stort mangfold av arbeidsplasser.

Utdanningsforbundet arbeider for at pedagogisk ledelse blir ivaretatt på alle nivåer i utdanningssystemet, og for å skape møteplasser for ledere.

Utdanningsforbundet arbeider for å ivareta ledernes arbeidstakerinteresser og bedre deres arbeidsvilkår.

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag har i denne perioden som mål:

- å arbeide for å sikre tid til ledelse i tråd med lov og avtaleverk.
- å arbeide for økt administrasjonsressurs til enhetene.
- å arbeide for at seniortiltak og AFP også skal gjelde ledere.
- faglige kurs/ skolering for ledere.

Ann Oline Vuttudal er kontaktperson for ledermedlemmene