Grunnskole

9- Sør-Trøndelag

Medlemsgruppen Grunnskole har nesten 4000 medlemmer i offentlig og private grunnskoler, SFO, leirskoler, voksenopplæring og musikkskoler over hele fylket.

Medlemsgruppen Grunnskole har nesten 4000 medlemmer i offentlig og private grunnskoler, SFO, leirskoler, voksenopplæring og musikkskoler over hele fylket.
Medlemsgruppen består av lærere, rektorer, fagledere, inspektører, avdelingsledere og andre pedagoger som har sin arbeidsplass i grunnskolefeltet.

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.
Vi etterstreber best mulig kontakt mellom tillitsvalgte og det enkelte medlem på arbeidsplassen.

Utdanningsforbundet samarbeider blant annet med Elevorganisasjonen, Pedagogstudentene og en rekke andre aktører.

Vi arbeider blant annet med

- Lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i grunnskolen.
- Internasjonale spørsmål og solidaritet.
- Ivaretakelse av nyutdannede lærere, skoleledere og ansatte i voksenopplæringen.
- Faglig-pedagogiske saker som offentlige høringer, opplæringstilbud for marginale grupper,    likestilling, arbeid mot vold, trakassering og mobbing, med mer.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill.

Preben Uthus er kontaktperson grunnskole