Tar barnehageopprøret inn på Stortinget

Poenget er å bryte taushetsmuren om konsekvensene av for lav bemanning i barnehagene.

Jeg vil synes og høres, som en representant for alle oss i kvinnedominerte yrker; i barnehager, barnevern, skole og hele spekteret av helse- og sosialtjenester. Vi er dem som bare er der og tas for gitt. Vi som stadig får nye krav om innhold og rammer for jobben vi gjør.

Hele teksten

Publisert: 04.10.2021