Forståelsen av kvalitet har vært for snever

Formålsparagrafen for skolen må få en større plass i styringen av skolen. I formålsparagrafen nevnes ikke kvalitet, og det med god grunn. Det overordnede formålet med skolen henger nemlig ikke sammen med kvalitetsbegrepet slik det er brukt de siste 20 årene.

Gjennom noen ganske utdanningsturbulente år på 90-tallet og 2000- tallet ble den norske skolen endret totalt. Det ble skapt en forestilling om at skolen ikke var god nok og måtte endres radikalt.

I 2002 la Kvalitetsutvalget frem en delinnstilling som beskrev noe de kalte et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Dette ble fulgt opp gjennom stortingsmelding 30 i 2003-4 og et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem ble innført i 2004.

Systemet består i dag av tester, nasjonale prøver, tilsyn, internasjonale tester, forskning og evaluering.

Dessverre var det ingen som tenkte på å definere begrepet kvalitet.

Hele artikkelen

Publisert: 11.10.2021