Streikestøtte og blomsterhilsen

Publisert: 09.09.2022

I dag fikk vi storfint besøk fra Hilde Lein - nestleder i Fylkeslaget Trøndelag. Hun overrakte blomsterhilsen på vegne av Fylkeslaget og kom med mye kjærkommen støtte og ros til Inger Anne Sundbø, vår leder for Streikekomitèen lokalt på Stjørdal.