Fylkesårsmøtet 2019

Trøndelag

Den 8. mai 2019 avholdes fylkesårsmøtet for Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag

Årsmøtet blir det siste for Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag som eget fylkeslag, før sammenslåingen med Nord-Trøndelag. Fra 1. august 2019 vil det være ett fylkeslag, Utdanningsforbundet Trøndelag.

På denne siden vil det etter hvert legges ut mer informasjon om årsmøtet.