Videregående skole

Troms

Er du medlem i Utdanningsforbundet og ansatt i videregående opplæring eller fagskolen, tilhører du medlemsgruppe videregående.

Medlemmene er grunnpilaren i organisasjonen, og det satses sterkt på å ivareta medlemmene og skape tilhørighet til egen organisasjon. Vi skal følge opp våre medlemmer og tillitsvalgte innenfor videregående utdanning og fagskole, og være et godt støtteapparat og pådrivere for at Utdanningsforbundet skal være ei sterk fagforening for alle våre medlemmer i videregående opplæring.

Utdanningsforbundet er en viktig samfunnsaktør, og vi har som mål å være viktige aktører overfor politikere og styresmakter innenfor videregående opplæring. Gjennom aktiv deltakelse på alle nivå i organisasjonen påvirker vi lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hovedtillitsvalgte har ansvaret for den daglige kontakten med arbeidsgiver. Kontaktperson videregående har en organisasjonspolitisk funksjon.

Kontaktperson videregående skole

Vibeke Moland Robertsen

Hovedtillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt

Ole Jacob Skou Nilsen