Universitet og høgskole (UH)

Troms

Er du medlem i Utdanningsforbundet og ansatt i universitet og høgskole (UH), tilhører du denne medlemsgruppen.

Medlemmene er grunnpilaren i organisasjonen, og det satses sterkt på å ivareta medlemmene og skape tilhørighet til egen organisasjon. Vi skal følge opp våre medlemmer og tillitsvalgte innenfor universitet og høgskole (UH), og være et godt støtteapparat og pådrivere for at Utdanningsforbundet skal være ei sterk fagforening for alle våre medlemmer i denne medlemsgruppen.

Utdanningsforbundet er en viktig samfunnsaktør, og vi har som mål å være viktige aktører overfor politikere og styresmakter innenfor universitet og høgskole (UH). Gjennom aktiv deltakelse på alle nivå i organisasjonen påvirker vi lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kontaktperson UH

Ole Ragnar Leistad