Student

Troms

Som lærer- eller barnehagelærerstudent kan du bli medlem i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS), Utdanningsforbundets studentorganisasjon.

Det er mange fordeler med å være medlem i Pedagogstudentene. Medlemskapet er gratis, og etter fullført studie, får du gratis medlemskap i Utdanningsforbundet første år i jobb som faglært. I tillegg har du som medlem i Pedagogstudentene tilgang på gode forsikringsvilkår i Tryg, blant annet en egen studentforsikring.

Pedagogstudentene er en interesseorganisasjon for deg som tar et eller annet pedagogisk studium, fra barnehagelærer, lærer i grunnskole, videregående opplæring og høyere opplæring, samt pedagoger i støttesystemene. Pedagogstudentene har lokallag ved de aller fleste utdanningsinstitusjoner i landet.

Vi har hundrevis av tillitsvalgte som jobber for deg og andre studenters vilkår. Vi arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i våre utdanninger. 

Pedagogstudentene har egen hjemmeside.