Pensjonistrådet i Troms

Troms

Her finnes informasjon om fylkespensjonistrådet i Utdanningsforbundet Troms.

Pensjonistene har fortsatt økende medlemstall i organisasjonen. Det er for tiden over 32 000 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet. I Troms er det rundt 1 100 pensjonistmedlemmer.

Endret kontingentkrav

Som pensjonist beholder du medlemskapet med mange av de rettigheter og plikter du hadde som yrkesaktiv. 

Årskontingenten i 2018 for pensjonistmedlemmer er kr 540,-.

Meld fra!

Det er ingen automatisk registrering i Utdanningsforbundet via arbeidsgiver av medlemmers overgang fra yrke til pensjon. Meld derfor fra til medlemsregisteret sentralt fra hvilken dato du går ut av yrkeslivet - eller be arbeidsplasstillitsvalgte gjøre det.

Mange medlemmer betyr en sterk organisasjon

Vi ser stadig angrep på mange rettigheter som gjelder pensjonister, angrep som antakelig vil komme temmelig kontinuerlig.  Dette gjelder så vel pensjoner som skatteregler, egenandeler, honnørrabatter m-m.  Det er derfor det er så viktig at både Utdanningsforbundet og UNIO, som er vår paraplyorganisasjon, er sterke nok til å ivareta pensjonistenes interesser.

Mange medlemsfordeler

Som pensjonist kan du fortsatt benytte deg av våre mange medlemstilbud. Vi har en rekke samarbeidspartnere som gir et bredt utvalg av fordeler du kan få glede av. Alt fra rimelige forsikringer til rabatt på teaterbilletter, drivstoff og leiebil.

Den lokale aktiviteten

Rådet for pensjonister i Utdanningsforbundet Troms har jevnlige møter og vurderer mulige aktuelle tiltak for pensjonistene i fylket.

Utdanningsforbundet Troms ønsker at medlemmer som er blitt pensjonister skal bli godt ivaretatt i organisasjonen. Ta gjerne kontakt med pensjonistrådet.

Navn

e-post

mobil

Magne A. Reigstad

magn-rei@online.no

926 95 473

Turid Heitmann Henriksen

turhen@online.no

414 45 167

Ragna Schwenke

ragna.schwenche@gmail.com

908 50 115

Inge Nilsen

inge.nilsen@nordtroms.net

976 61 595

Arla Ritva Vilhelmsson

arlaritva@hotmail.com

976 50 843

Tone Magelsen

tonemagels@hotmail.com

950 13 870

Leder for pensjonistrådet i Troms

Magne A Reigstad

Pensjonistrådet i Troms

Pensjonistrådet Troms 2016-2017