Grunnskole

Troms

Er du medlem i Utdanningsforbundet og ansatt i grunnskolen tilhører du medlemsgruppe grunnskole.

Medlemmene er grunnpilaren i organisasjonen, og det satses sterkt på å ivareta medlemmene og skape tilhørighet til egen organisasjon. Vi skal følge opp våre medlemmer og tillitsvalgte innenfor grunnskoleområdet, og være et godt støtteapparat og pådrivere for at Utdanningsforbundet skal være ei sterk fagforening for alle våre medlemmer i grunnskolesektoren.

Utdanningsforbundet er en viktig samfunnsaktør, og vi har som mål å være viktige aktører overfor politikere og styresmakter innenfor grunnskoleområdet. Gjennom aktiv deltakelse på alle nivå i organisasjonen påvirker vi lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kontaktperson grunnskole