Styre og hovedtillitsvalgte

Storfjord

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingvild Bjørklund

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Jarle Hugo Nilsen

Kontaktperson BHG
Tlf: 98880929
profileicon

Henny Alise Solheim

Kontaktperson BHG

Medlemmer

profileicon

Ida Elisabeth Engstad

Medlem
profileicon

Camilla Fagerhaug

Medlem
profileicon

Maria Norrie

Medlem
profileicon

Daniel Nilsen Takvannsbukt

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Linda Laupstad

HTV-KS-K