Styre og hovedtillitsvalgte

Karlsøy

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Jannicke Veronika Johansen

Leder

Medlemmer

profileicon

June Hansen

Medlem
profileicon

Frank Magnus Giæver Larsen

Medlem
profileicon

Aina Venke Nyborg

Medlem
profileicon

Ingebjørg Tollefsen

Medlem
profileicon

Marie Anne Nilsen Bull

Regnskapsansvarlig

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Lisa Stien Strand

HTV-KS-K