Årsmøtet 2019

Harstad

Styret i Utdanningsforbundet Harstad kunngjør med dette at det vil bli avholdt årsmøte 26.mars 2019 på Scandic hotell/Nordic hall i Harstad.

Publisert: 20.12.2018

Foreløpig sakliste:

Sak 1:                    Åpning/konstituering

Sak 2:                    Regnskap 2018

Sak 3:                    Årsmelding 2018

Sak 4:                    Retningslinjer for arbeidet 20189

Sak 5:                    Budsjett 2019

Sak 6:                    Innkomne saker

Sak 7:                    Valg av leder i lokallaget

Sak 8:                    Valg av styremedlemmer/varamedlemmer

Sak 9:                    Valg av Vara hovedtillitsvalgt

Sak 10:                  Valg av valgkomite for 2019-2020

Sak 11:                  Valg av delegater til fylkesårsmøtet

Sak 12:                  Nominasjoner til fylkesårsmøtet

Sak 13:                  Nominasjoner til sentrale verv

Sak 14:                  Eventuelle resolusjoner

 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 22. februar 2018.