Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark.

Ledelse

Avbildet: Thomas Nordgård
Thomas Nordgård

Leder

Avbildet: Arnt Holger Jensen
Arnt Holger Jensen

1. nestleder

Avbildet: Anita Richardsen
Anita Richardsen

2. nestleder

Avbildet: Lene Kristin Berglund
Lene Kristin Berglund

Medlem

Avbildet: Sissel Breie Henriksen
Sissel Breie Henriksen

Medlem

Avbildet: Eskil Hovland
Eskil Hovland

Medlem

Avbildet: Ole Ragnar Leistad
Ole Ragnar Leistad

Medlem

Avbildet: Anders Nybø
Anders Nybø

Medlem

Avbildet: Gunn Åse Paulsen
Gunn Åse Paulsen

Medlem

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

Medlem

Avbildet: Morten Rennemo
Morten Rennemo

Medlem

Avbildet: Hege Riise
Hege Riise

Medlem

Avbildet: Vibeke Moland Robertsen
Vibeke Moland Robertsen

Medlem

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Medlem

Avbildet: Bodil Westgren
Bodil Westgren

Medlem


Avbildet: Hege Ryeng
Hege Ryeng

1. varamedlem

Avbildet: Anette Berger
Anette Berger

2. varamedlem

Avbildet: Isabelle Hansen Wesmajervi
Isabelle Hansen Wesmajervi

3. varamedlem

Avbildet: Ole Jacob Skou Nilsen
Ole Jacob Skou Nilsen

4. varamedlem

Avbildet: Jan-Åge Rydningen
Jan-Åge Rydningen

5. varamedlem

Avbildet: Inga Berit Sara Skum
Inga Berit Sara Skum

6. varamedlem

Avbildet: Karen Inga Eira
Karen Inga Eira

7. varamedlem

Avbildet: Torunn Jonassen
Torunn Jonassen

8. varamedlem

Avbildet: Robert Nesje
Robert Nesje

9. varamedlem


Avbildet: Hege Riise
Hege Riise

Kontaktperson BHG

Avbildet: Ole Ragnar Leistad
Ole Ragnar Leistad

Kontaktperson GSK

Avbildet: Vibeke Moland Robertsen
Vibeke Moland Robertsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

Kontaktperson UH

Avbildet: Bodil Westgren
Bodil Westgren

Kontaktperson FAS

Avbildet: Vibeke Moland Robertsen
Vibeke Moland Robertsen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Kontaktperson ledere

Avbildet: Astrid Pia Stensaker
Astrid Pia Stensaker

Leder av lederråd


Avbildet: Sissel Breie Henriksen
Sissel Breie Henriksen

HTV KS fylke

Avbildet: Ole Jacob Skou Nilsen
Ole Jacob Skou Nilsen

HTV KS fylke

Avbildet: Anders Nybø
Anders Nybø

HTV KS fylke

Avbildet: Hege Ryeng
Hege Ryeng

HTV KS fylke

Avbildet: Emily Siopan Alisin
Emily Siopan Alisin

HTV, De Samiske Videregående Skoler

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Grete Theodorsen
Grete Theodorsen

HTV, Statsforvalteren i Troms og Finnmark