Vinner av kreativ konkurranse på Verdens lærerdag 2021

I anledning Verdens lærerdag arrangerte Utdanningsforbundet Troms og Finnmark en kreativ konkurranse. Se vinneren her.

Silje Lysberg ble vinneren av vår kreative konkurranse i anledning Verdens Lærerdag 2021. Gratulerer så mye til henne! Diktet er genialt enkelt og oppfyller kravene vi stilte. Dikt/limerick måtte inneholde disse ordene skole, barnehage, lærer og verden.
Silje vil få tilsendt en Utanningsforbundet sekk med diverese innhold i posten. 

Her er diktet til Silje:

Min 
Lærer i 
Barnehage
Og skole
Var
Verden

Vi fikk inn mange gode forslag til dikt og limerick, men alle oppfylte ikke kravene til ord som skulle være med. I tillegg til nevnte vinner ønsker vi å premiere Marie Louise Lantto med en oppmerksomhet i posten for følgende dikt:

Lærere trengs, det er sikkert og visst. 
Både i barnehagen og skolen
kanskje til og med på Nordpolen. 
Alle i verden fortjener en utdanna lærer, 
som e stolt over tittelen han/hun bærer

Vi takker for alle innsendte bidrag.