Vinnere av Barnehagedagen 2021

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark har kåret vinnere av konkurransen i anledning Barnehagedagen. Se de flotte bidragene her.

I anledning Barnehagedagen hadde vi en konkurranse der vi oppfordret klubber til å sette søkelys på lokal aktivitet på denne dagen og dele deres bidrag med oss.  
 
Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for beslutningstakere, foreldre og for samfunnet generelt. Og for å få forståelse for de viktige prosessene som foregår i barnehagen. At barnehager over hele landet synliggjør hvordan de arbeider med samme tema, tror vi kan øke kunnskapen om barnehagens viktige arbeid og mandat. 
 
Vi har fått inn tre flotte bidrag som på hver sin måte har synliggjort årets tema: "Små steg for kloden". Alle tre vil få en oppmerksomhet for sitt bidrag.  
 
Vi ble spesielt imponert over bidraget til Nordvågen barnehage og deres omfattende markering av dagen. Vi ønsker derfor å gi denne barnehagen en større oppmerksomhet til deres neste klubbmøte. Nordvågen barnehage valgte å fokusere på miljø og gjenbruk av gamle t-skjorter som ble brukt til å lage egne kreative kostymer til barnehagens karneval. Videre har de jobbet med sortering av søppel. Og på selve dagen fikk de besøk av Steinura som barna er godt kjent med fra tidligere. Ønsker dere å se hele bidraget til Nordvågen barnehage kan den sees her.

Nordvågen bhg

Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage i Longyearbyen hadde felles prosjekt der de satt opp merkede søppeldunker på torget. Barna sorterte søppel som de hadde tatt med hjemmefra eller fra barnehagen. 

               Svalbard 1 Svalbard 2

Fra Karveslettlia barnehage kom det et bidrag fra studentene som er i praksis. De har laget et opplegg knyttet til Barnehagedagen med fokus på havet og søppelet som ligger der. 

Karveslettlia bhg

Klubbene ved Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage samt Karveslettlia barnehage vil alle få en oppmerksomhet i posten. 

Vi takker for at vi fikk ta del i deres markering av Barnehagedagen!