Utdanningspolitisk valgdebatt

Torsdag 26.08 avholdt fylkeslaget utdanningspolitisk valgdebatt.

Debatten ble kyndig ledet av Maja Sojtaric, kommentator i Nordlys, og fire listekandidater som kjemper om to faste stortingsplasser fra Troms var invitert.  Per-Willy Amundsen kunne ikke stille, og sendte Ida Gårseth Hov i sitt sted. Deltakere var Nils Foshaug(Ap), Ida Gårseth Hov(Frp), Torgeir Knag Fylkesnes(SV), Ivar B. Prestbakmo(Sp).

Vi fikk høre hva AP, SV, Sp og Frp mener om en mengde tema. Bemannings- og pedagognorm i barnehagene, avskilting av lærere, lærernorm og fylkessamennslåing ble berørt. Mesteparten av tida ble brukt til å diskutere rekruttering til læreryrket i barnehagen og skolen, kommuneøkonomi og elevenes rett til en kvalifisert lærer.

Takk til alle som bidro!