Utdanningsforbundet Troms og Finnmark har passert 600 ledermedlemmer!

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark har hatt en jevn økning i antall ledermedlemmer, noe vi er svært glade for.

Det viser seg at svært mange ledere i utdanningssektoren ønsker å være organisert i Utdanningsforbundet.

Hvorfor er det viktig at lederne er medlemmer?
Det er viktig fordi vi kommer fra samme profesjon, og trenger å se helheten sammen. Vi vil påvirke og utvikle profesjonen innenfra, derfor er lederstemmen viktig. Både den enkelte leder og ledernes perspektiver er viktige i organisasjonens diskusjoner om best mulig politikk. At ledere er organisert i samme forbund som medarbeiderne, styrker vår legitimitet som profesjons- og arbeidstakerorganisasjon.

Hva kan Utdanningsforbundet gjøre for ledermedlemmene?
Det er Utdanningsforbundet som har størst innflytelse når det forhandles om lønn og arbeidsforhold i barnehagen og skolen. Som medlem kan lederne være med å styrke og påvirke den innflytelsen.

Som skoleleder, rektor eller styrer har du ulike roller – som leder, fagperson og arbeidstaker. Utdanningsforbundet ivaretar ledere i alle disse rollene.

Kurs for ledermedlemmer Utdanningsforbundet Troms og Finnmark høst 2021
29 og 30 september har vi kurs for ledermedlemmer i avtaleverk, medbestemmelse, tilsettinger, arbeidstid og profesjonsetikk. Kurset holdes i Tromsø, og er fulltegnet. Samme kurs vil bli satt opp på nytt på et senere tidspunkt. 25 og 26 november arrangerer vi et digitalt kortkurs for ledermedlemmer i personalsaksarbeid. Her vil medlemmer kunne velge en av datoene, kurset avholdes på ulike klokkeslett disse datoene.

Kontaktperson for ledere er Astrid Pia Stensaker.