Unio i streik - markering i Alta

Fylkesleder Thomas Nordgård, Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, reiste denne uken til Alta for å delta i streiken sammen med streikende Unio-medlemmer.

I første uttak i Troms og Finnmark er medlemmer i Alta kommune tatt ut. Det vil si lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre kommunalt ansatte.  

På dag 2 av streiken samlet Unio i Alta medlemmene til to utendørs markeringer. Her ble det holdt appeller av Anette Berger Unio-leder i Alta, Lena Røsæg Olsen, leder i Norsk sykepleierforbund Troms og Finnmark og Thomas Nordgård, leder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark. 

Det meldes om stor streikevilje og upåklagelig humør! 

Thomas Nordgård sa blant annet dette i sin appell:  

Det kommer til å bli krevende å stå i streik. Vi kommer til å få motstand, og den skal vi møte.  
Vi skal møte den med kunnskap og solid argumentasjon.  
Noen kommer til å si at vi er grådige. Ikke hør på dem! 
Noen kommer til å si at det ikke passer seg å streike nå. Ikke hør på dem! 
Noen kommer til å kalle oss høytlønte. Ikke hør på dem! 
Noen kommer til å kalle oss usolidariske. Ikke hør på dem! 
Noen kommer til å si at vi rammer folk som trenger oss. 
Ja, sånn er det å være uunnværlig! 

 
Dersom du ønsker å høre hele appellen kan du se den på vår Facebook-side(vi beklager noe bakgrunnsstøy).