Stipendfondet for pedagogisk personale i grunnskolen i Troms

Er du fast tilsatt i grunnskolen i kommuner som tidligere tilhørte Troms fylke? Har du vært tilsatt i minst fem år?

Da kan du søke på stipend til kompetansebygging innenfor utviklingsarbeid som er statlig eller kommunalt prioriterte satsingsområder i grunnskolen.

Se vedlagte utlysing for utfyllende informasjon, samt vedlagte søknadsskjema.

Søknadsfrist er 1. desember 2021.

Har du spørsmål om stipendfondet kan du kontakte Rita Pedersen, 90 88 46 01.

Utlysing 2021

Vedtekter Stipendfondet

Søknadsskjema 2021