Kurs for tillitsvalgte i videregående opplæring i Troms og Finnmark

De tillitsvalgte ved de videregående skolene hadde sitt første fysiske kurs i 2021, og det ble avholdt på Scandic Ishavshotel i Tromsø

Endelig kunne vi samle de arbeidsplasstillitsvalgte ved de videregående skolene i Troms og Finnmark til 2-dagers kurs. Det ble to tettpakkede dager i Tromsø, der de tillitsvalgte blant annet fikk delt sine erfaringer med kollegaer fra andre skoler i fylket.  

På programmet var det orientering fra hovedtillitsvalgte på fylket, nytt om tariff samt hva som er vedtatt av Stortinget med tanke på fullføringsreformen. Det var også  erfaringsdeling  om  Visma InSchool, det  nye  skoleadministrative  systemet til fylkeskommunen. I tillegg var det satt av tid til Åpen post der tillitsvalgte hadde meldt inn det som opptar dem. 

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune hadde vi to gjester. Tor Ødegård, virksomhetsleder Personal og lønn, innledet om Arbeidsmiljøkartleggingen. Beate Karlsen, spesialrådgiver Eksamen, vurdering og dokumentasjon, innledet om Nytt om eksamen. Begge svarte ut spørsmål samt fikk tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte.  

I tillegg hadde vi en økt der vår egen Cathrine Albrigtsen, administrasjonskonsulent UDF Troms og Finnmark, hadde opplæring i bruk av medlemsverktøyet på Utdanningsforbundet sitt nettsted. Hun presenterte blant annet mulighetene vi har til å innkalle og lagre referat fra klubbmøter på klubben sin side. 

Det neste kurset blir i november i Alta.
Vi gleder oss!  

Sissel, Hege, Anders, Ole Jacob, Morten og Vibeke