Premie til Nordvågen Barnehage

Her mottar medlemmene i Nordvågen barnehage premien for sitt bidrag i konkurransen vi hadde i anledning Barnehagedagen 2021.

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark arrangerte i forbindelse med barnehagedagen en konkurranse på hjemmesiden og Facebook siden vår. Her ønsket vi innspill fra klubbene i barnehagene rundt i fylket, med bilder og beskrivelse av opplegget rundt markeringen av dagen. Barnehagedagen har vært markert i 17 år og det er Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og Utdanningsforbundet som i lag står bak dette. Temaet for årets barnehagedag er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden».

Nordvågen barnehage i Nordkapp kommune har jobbet med temaet natur og miljø over tid. De hadde i anledning dagen laget orienteringsløype, miljø-bingo og fikk til og med besøk av selveste «Steinura». Barna er enige med Steinura som sier: «Vi må ta vare på hverandre og naturen, og ikke kaste søppel. Og vi må ta vare på dyrene som kan ta skade av søpla vi kaster». I aktiviteten ble det samlet mye søppel som de sorterte. Barna var enige i at «små steg for kloden» kan gjøre en forskjell for at naturen og miljøet skal bli bedre for alle oss som bor her på jorden.

Hege Riise, kontaktperson barnehage i fylkeslaget, var i barnehagen og ga premie til de fire klubbmedlemmene, Sissel Johnsen (ATV), Maria Gaare, Iselin Sandmo og Bente Floer (Styrere). De fikk utdelt medlemsartikler og en fantastisk kake som de delte med resten av personalet.  

Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Synliggjøre barnehagens innhold både for beslutningstakere, foreldre og for samfunnet generelt for å få forståelse for de viktige prosessene som foregår i barnehagen.

                                                                  Kake