Nytt fra pensjonistrådet i juni 2021

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark har hatt sitt tredje møte i 2021. Møtet ble også denne gangen gjennomført på Teams. Her kan dere lese om pensjonistrådet og noen av sakene fra møtet i juni.

Av saker vi behandlet på møtet 3.juni, kan det nevnes:
- Kontakt mellom pensjonistrådet og lokallagene
- Orientering fra Ellinor Tande fra sentralt pensjonistråd
- Begynt arbeidet med møteplan for høsten 
- Endelig vedtak om brosjyren om pensjon
- Orientering om høringer og neste fylkesstyremøte

Vi har laget en brosjyre om pensjon og endringer av vedtekter i Utdanningsforbundet og «Vi utdanner Norge». Brosjyren tar for seg hvorfor det er viktig å fortsatt være medlem og forteller om dine rettigheter samt fordeler som pensjonistmedlem. Brosjyren sendes lokallagene og vil også bli lagt ut på hjemmesiden til Utdanningsforbundet Troms og Finnmark. Her kan du lese brosjyren

Vi hadde en diskusjon om vi skulle komme med innspill til ulike høringer som fylkesstyret svarer på. Vi ble enige om at det var fint å få tilsendt høringene, men at det blir opp til den enkelte hvor mye tid man vil bruke på dette. Vi har levert innspill til fylkesstyret på to høringer som vi ble enige om, høring på Forskrift om barnehagevirksomhet, grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen og Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Jon Arvid refererte fra sakslista til fylkesstyremøte 8.juni. Vi brukte litt tid på møte/skoleringsplanen.

Helt i begynnelsen av møtet hadde vi en «ordet fritt» sak. Der fortalte vi hva slags saker vi er opptatt av. Dette er en fast post på møtene våre. Vi vedtok en kort støtteerklæring til våre streikende medlemmer.

Som nevnt på et tidligere møte, så har vi fordelt lokallagene mellom oss. Vi har ansvar for kontakt med et visst antall lokallag. Oversikt over dette kan dere se nederst på siden.

Det vil bli arrangert et seminar om pensjonistarbeid i lokallag. Seminaret blir mest sannsynlig arrangert i uke 43. Neste møte for pensjonistrådet blir 7. september med innreise dagen før, forhåpentligvis blir det et fysisk møte.

Vi i pensjonistrådet ønsker alle en riktig god sommer!

Hilsen pensjonistrådet i Troms og Finnmark

Fordeling av lokallag. Kontaktperson pensjonistrådet:
Hege Foss Westgaard
Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

Inger Støreng
Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Tana

Trygg Jakola
Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

Arla Ritva Vilhelmsson
Harstad, Kvæfjord, Tjelsund, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen

Siri Hagensen
Bardu, Balsfjord, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja,

Jon Arvid Haugen
Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen