Nytt fra pensjonistrådet i april

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark har hatt sitt andre møte i 2021. Møtet ble gjennomført på Teams. Her kan dere lese om pensjonistrådet og noen av sakene fra møtet i april.

Av saker vi behandlet på møtet 7. april, kan nevnes: evaluering av arbeidet vårt så langt, en runde med «ordet fritt» der alle fikk sagt hvilke saker der er opptatt av samt orientering fra dagskurset arrangert av sentralt pensjonistråd 24. mars. Dette kurset tok for seg trygdeoppgjøret, strategisk plan, hvor står vi og hvor går vi videre med pensjonistarbeidet og erfaringsutveksling. Alle fylkene var representert på kurset som ble gjennomført i Teams.

Jon Arvid refererte fra fylkesstyremøtet 26. mars. Vi hadde også en gjennomgang av sakene som skal behandles av fylkesstyret 15. og 16. april. I tillegg diskuterte vi en sak om kommunikasjon med sentralt pensjonistråd, og ble enige om å sende en henvendelse hvor vi ber fylkesstyret behandle denne.

Vi vedtok at vi skal lage en pensjonistbrosjyre som kort tar for seg hva det innebærer å bli pensjonist og medlem av Utdanningsforbundet. Pensjonistrådet i Finnmark hadde en slik brosjyre, og vi ble enige om å revidere den. Arbeidet med brosjyren er planlagt sluttført på neste møte.

I uke 15 avholdes det to digitale pensjonskurs ledet av Statens pensjonskasse. Kursene gjennomføres på ettermiddag og det er åpent for at alle medlemmer av Utdanningsforbundet Troms og Finnmark til å delta. Dette kurset var ønsket av pensjonistrådet og vi er godt fornøyde med at det gjennomføres for alle medlemmer. Det er mange påmeldte til kurset, så det viser et stort behov for mer kunnskap om pensjon.

Neste møte er 3. juni. Vi håper det kan bli et fysisk møte.

Hilsen pensjonistrådet i Troms og Finnmark