Nytt fra pensjonistrådet i september 2021

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark hadde sitt fjerde møte i 2021, men denne gangen ble det avholdt fysisk i Alta. Her kan du lese om pensjonistrådet og noen av sakene fra møtet i september.

Dette møtet er det første pensjonistrådsmøtet vi har avholdt som har vært fysisk. Vi møttes i Alta. Vi merket hvor mye livligere diskusjonen gikk fordi vi kunne se hverandre fysisk og ikke bare via en skjerm. 
 
Som dere ser av oversikten nederst, var den første saken vi behandlet endringer i styret. Jon Arvid Haugen ba seg fritatt fra ledervervet på grunn av helserelaterte problemer. Heldigvis fortsetter han som vanlig rådsmedlem. Inger Støreng rykket opp som leder, og vi valgte Arla Ritva Vilhelmson som nestleder. 
 
De viktigste sakene vi behandlet på dette møtet, var fastsetting av program til seminaret 25. - 26.oktober, orientering fra fylkesstyremøtet i august, framdriftsplan for arbeidet med å evaluere pensjonistenes representasjon og valgbarhet i Utdanningsforbundet, høring om endringer i sameloven og en sak om pensjon som vi ønsker behandlet i rep.skapet. Vi fikk også en orientering fra Ellinor Tande fra sentralt pensjonistråd. 
 
Helt i begynnelsen av møtet hadde vi som vanlig, en «ordet fritt» sak. Der fortalte vi hva slags saker vi er opptatt av. I disse valgtider var det ingen bombe at alle var opptatt av valget. 
Vi hadde også diskusjon om hvordan vi kan bedre kontakten mellom oss og lokallagene. Denne saken kommer vi tilbake til, og vi ønsker det også som tema på seminaret. 
 
Til slutt vil vi nevne at seminaret pensjonsarbeid starter på ettermiddagen mandag 25.oktober med foredraget «Det flerkulturelle nord», sosialt samvær og middag for å bli bedre kjent. 
Målgruppe for seminaret er ansvarlig for pensjonsarbeid i lokallagene og en representant for pensjonistene. Hvis lokallaget har opprettet pensjonistråd, så er det leder for pensjonistrådet som inviteres. 
 
Sett av ettermiddagen 25. og hele 26. oktober allerede nå!
Invitasjon og program kommer snart. 
 
Hilsen pensjonistrådet i Troms og Finnmark 
 
Pensjonistrådet i Troms og Finnmark består av:  
Leder: Inger Støreng, Karasjok
Nestleder: Arla Ritva Vilhelmson, Lavangen
Øvrige medlemmene:
Trygg Jakola, Vadsø
Hege Foss Westgaard, Alta
Jon Arvid Haugen, Skjervøy
Siri Hagensen, Målselv

Det er seks varamedlemmer: Anne-Therese Seppola, Måsøy, Magne Arne Reigstad, Senja, Kjell Kålheim, Båtsfjord, Ragna Schwencke, Tromsø, Astrid Johansen, Loppa og Tone Magelsen, Lyngen /Tromsø.  
Kontaktperson fra fylkesstyret er Vibeke Moland Robertsen, vara Gunn Åse Paulsen.  
Antall pensjonistmedl.: 2269.