Medlemsmøte med styrerne i private barnehager i Alta

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark har deltatt på medlemsmøte i Utdanningsforbundet Alta om rapporten "Du er henta!"

Utdanningsforbundet Alta har hatt medlemsmøte for styrerne i de private barnehagene samt medlemmer fra fylkesstyret. Der fikk vi presentert Storbergeutvalgets rapport - "Du er henta". Dette er en omfattende rapport som i grove trekk tar for seg dagens finansieringssystem av barnehagesektoren.

Etter presentasjonen av innholdet i rapporten fikk styrerne komme med tanker og innspill i en diskusjon som vil bidra inn i vårt videre arbeid fram mot en endelig høringsuttalelse.

Til slutt fikk styrerne vite mer om Utdanningsforbundets arbeid rettet mot ledermedlemmer, om fylkeslagets lederråd og om den sentrale lederhjelpen.