Med ønske om et godt normalt 2022

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark ønsker alle våre medlemmer et godt normalt 2022. Vi vil her informere om noe av det Utdanningsforbundet gjør for å avhjelpe den vanskelige situasjonen utdanningssektoren nå står i.

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år! Et år der vi ikke trenger å tenke koronasmitte i alt vi gjør. Et år der røde eller gule trafikklys ikke bestemmer våre pedagogiske valg. Lærere og ledere i skole og barnehage står nå midt i en ny smittebølge, noe som gir konsekvenser for både yrkesutøvelsen og fritida. Så vårt største ønske for dere i 2022 er at hverdagen igjen blir “normal” og uten koronasmitte.  

Utdanningsforbundet har siden pandemien oppstod fått en rekke innspill fra medlemmene om de utfordringene de står i. Vi oppfatter at det er god dialog mellom sentralleddet, fylkeslaget, lokallagene, de arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmene. Utdanningsforbundet sin leder, Steffen Handal, er en tydelig stemme i media, der han fremmer medlemmenes utfordringer og behov. 

Utdanningsdirektoratet har nå bedt blant annet Utdanningsforbundet om innspill til tiltak i forbindelse med pandemien. Basert på innspill og erfaringer fra medlemmene har Utdanningsforbundet kommet med følgende syv forslag til tiltak: 

  • Tiltakspakke for lokale løsninger 
  • Pålegg/anbefaling av munnbind
  • Redusert åpningstid i barnehager
  • Vurdering av om begge foreldre må arbeide med samfunnskritiske oppgaver for å ha særlig tilrettelegging ved redusert arbeidstid.
  • Gratis koronatester
  • Unntaksvis bruk av digital undervisning på gult nivå
  • Ulike oppstartstidspunkt 

Begrunnelsene og hva man legger i nevnte tiltak, finner du her.