Nybrottsarbeid - Vi har gjennomført vårt første lokallagsstyrekurs

For første gang har Utdanningsforbundet Troms og Finnmark arrangert kurs for lokallagsstyrer. På dette kurset deltok lokallagene Måsøy, Tana, Lyngen og Skjervøy.

15. oktober var det samlet styremedlemmer fra de fire lokallagene Måsøy, Tana, Lyngen og Skjervøy til kurs i Alta. Dette er tillitsvalgte som vanligvis ikke får tilbud om kurs.

På kurset fikk deltakerne innsikt i og muligheten til å reflektere over:

- Vedtekter og retningslinjer
- Styrets rolle, oppgaver, ansvar og muligheter
- Hvordan jobbe strategisk i eget lokallag
- Utdanningspolitikk og politisk påvirkning

Kurset for lokallagsstyrer er nyutviklet av fylkeslaget selv og fikk svært positiv respons. Kursdeltakerne var enige i at de nå hadde mye bedre oversikt over hva det vil si å sitte i styret i et lokallag.

Det er planlagt totalt fire kurs for lokallagsstyrer i høst og kurset vil bli vurdert satt opp til våren.

Neste ut er lokallagene Hammerfest, Lavangen, Nordkapp og Sør-Varanger den 11. november i Tromsø.