Intervju med Anette Berger, streikeleder Unio Alta

Anette Berger er til daglig leder av Utdanningsforbundet Alta. For tiden er hun streikeleder for Unio Alta der det fra 2. juni er tatt ut 250 nye streikende, noe som gir totalt 400 streikende. Utdanningsforbundet Troms og Finnmark har sendt sin utegående reporter, Arnt Holger Jensen, for å intervjue streikelederen i Alta.

Anette forteller at det er hektisk, men samtidig veldig spennende og interessant å lede streiken på vegne av Unio. Det å få lov til å samarbeide med de andre organisasjonene i Unio er veldig kjekt. Samtidig ser vi det gode samholdet vi har, både i Unio og i Utdanningsforbundet. Når jeg blir intervjuet er jeg bevisst på å understreke og nevne alle forbundene som Unio består av. For meg er det viktig å løfte at Unio består av flere enn lærere og sykepleiere.

Fra 2. juni tar vi ut 250 nye streikende i Alta og over 20 000 på landsbasis. For meg er det viktig å ivareta de ulike aspektene av en streik, de streikende samtidig som vi ivaretar liv og helse. Det er også viktig med god dialog med kommune og fylkeskommune. Dette har vi hatt og det skal vi fortsatt ha. Og så er det viktig for oss i streikeledelsen å holde god kontakt med de tillitsvalgte og kontaktpersonene.

Støtteerklæringer til de streikende

Vi opplever stor støtte fra andre lokallag og lokalbefolkningen i Alta.Vi har stort sett bare fått gode tilbakemeldinger på streiken. Også befolkningen i Alta er positiv. De streikende får både tommel opp, klapp på skuldra og god-ord når de sitter streikevakt. Nå når barnehagene blir tatt ut i streik, melder flere om støtteerklæringer fra foreldrene.

Utdanningsforbundet Tromsø var de første som sendte en hilsen og det var veldig stas. Vi har fått tilbakemeldinger på mail og i sosiale medier og denne støtten er god å ha med seg. Og så har vi fått tilsendt både blomster og sjokolade. Vi får så mange støttemeldinger, både fra sentralleddet, fylkesleddet og andre lokallag. Å kjenne på det fellesskapet er veldig godt.

Vi jobber med å være synlig i Alta i streiken og med å holde engasjementet oppe blant de streikende

Mange streikende syntes det var positivt å delta med lenkegjeng med korona-vennlig avstand i morgenrushet. De streikende har trukket frem at dette bidro til et godt Unio-fellesskap. Dette har vi tenkt å gjøre igjen når neste pulje kommer ut. Ellers er vi aktive på sosiale medier da vi mener dette er viktig arena å være synlig på. Og her oppfordrer vi alle medlemmer av Unio til å engasjere seg.

Av øvrige aktiviteter har vi vært aktive og synlige i by-bildet i et forsøk på å nå ut til flere. Samtidig møter vi mange når vi sitter streikevakt.

Hva kan vi gjøre for å støtte dere?

Ta kontakt på mail (unio-kommune-alta@unio.no) om dere har gode ideer til markering av streiken eller ønsker å gi oss deres støtte. Besøk vår facebook-side https://www.facebook.com/UnioAlta.

Det er viktig at alle viser at de er en del av Unio-fellesskapet. Del eller engasjer dere med egne innlegg på sosiale medier!