Vellykket grunnkurs i forhandlingskompetanse

Fylkeslaget arrangerte nylig grunnkurs i forhandlingskompetanse for tillitsvalgte som skal forhandle ute i kommunene – mange for første gang høsten 2021.

Det var hele 37 deltagere som ble skolert gjennom forelesninger og rollespill i forhandlingenes edle kunst. Mange tillitsvalgte synes lokale lønnsforhandlinger er krevende. Derfor har Utdanningsforbundet laget et kurs som skal gjøre lokale tillitsvalgte både tryggere og bedre i stand til å gjennomføre lokale forhandlinger. Kurset gir både kunnskaper, forståelse av forhandlingsprosessen og bedre forutsetninger for å kunne være en god forhandler.

Kurset skal både gi forståelse for hva forhandlinger er, men ikke minst forhandlingsteknikk. For å lære forhandlingsteknikk holder det ikke bare med teori, man må faktisk trene. Treningen ble gjennomført gjennom rollespill, der kursholdere fra fylkeslaget spilte rollene som arbeidsgiver. Kursholderne viste seg å være dyktige skuepillere og fikk frem engasjementet til kursdeltakerne ved at det ble både latter og høy temperatur.

Deltagerne viste stort engasjement og brukte et mangfold av teknikker for å få til et best mulig resultat for sine medlemmer.