Gratulerer med Verdens lærerdag 2021

Vi inviterer til kreativ konkurranse i anledning Verdens lærerdag. Med dette ønsker Utdanningsforbundet Troms og Finnmark å hylle lærernes innsats og rette søkelyset mot lærernes situasjon verden over.

Verdens lærerdag 
Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og er i tillegg en dag for å hedre lærere og lærerorganisasjoner for deres oppgaver og ansvar. Verdens lærerdag har blitt markert 5. oktober hvert år siden 1994. 

Utdanningsforbundet markerer dagen sammen med Education International, som er den globale paraplyorganisasjonen for lærernes fagforeninger, samt Unesco og ILO. Hyllesten rettes spesielt mot lærernes situasjon internasjonalt og de utfordringene de her møter.  

I tillegg til å hylle lærernes innsats, retter årets Verdens lærerdag søkelys på lærermangelen. I følge Unesco trenger vi 69 millioner nye lærere på verdensbasis for å sikre nok kvalifiserte lærere i barne- og ungdomsskolen innen 2030. For Norges del mener Utdanningsforbundet at alle barn og elever fortjener lærerutdannede lærere.
Vårt budskap på Verdens lærerdag er derfor: “Bare lærere er lærere”.  

Les mer om Verdens lærerdag 2021

Konkurranse 
For å delta i vår konkurranse i anledning Verdens lærerdag, ønsker vi at du sender inn et egenprodusert dikt eller en limerick. Det er et krav at bidraget inneholder ordene skole, barnehage, lærer og verden. 
 
Ditt bidrag sendes til skoleringtromsogfinnmark@gmail.com innen fredag 8. oktober kl. 10.00.  
Vinneren trekkes blant de innsendte og bidraget publiseres også på fredag.  
Vinneren vil bli premiert med en Utdanningsforbundet ryggsekk med diverse innhold.