Gratulerer med barnehagedagen!

I dag, 9.mars, markeres barnehagedagen over hele landet. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden».

Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for beslutningstakere, foreldre og for samfunnet generelt. Og for å få forståelse for de viktige prosessene som foregår i barnehagen. At barnehager over hele landet synliggjør hvordan de arbeider med samme tema, tror vi kan øke kunnskapen om barnehagens viktige arbeid og mandat.

Rammeplanen sier dette om natur og miljø:

Fra Kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra Kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB (Foreldreutvalget for barnehager) står sammen om dette arrangementet. Årets barnehagedag inviterer barnehagene til å synliggjøre hvordan de jobber for å bidra i kampen mot klimaendringene.

Vi i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark ønsker også å bidra til at denne flotte dagen får støtte og oppmerksomhet. Dette gjør vi ved å oppfordre våre klubber lokalt til å sette et ekstra søkelys på lokal aktivitet denne dagen. 

Klubber som dokumenterer sitt bidrag til å skape oppmerksomhet rundt barnehagedagen 2021, kan sende inn bilder og beskrivelse på e-post. For å kunne dele bidragene er det viktig at personvernet er ivaretatt. Frist for å sende inn bidrag er 11.mars.

2 klubber vil premieres med en oppmerksomhet og hederlig omtale på vår hjemmeside og facebook profil. 

Lykke til med barnehagedagen! Vi gleder oss til å se hvordan dere har markert dagen!