Årsmøter i lokallagene i en utfordrende tid

Også i år, på tross av korona, blir det lokallagsårsmøter i Utdanningsforbundet. Lokallagene i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark vil gjennomføre sine årsmøter i løpet av april og mai.

Sentralstyret har gitt en dispensasjon fra vedtektene og utvider tidsfristen til å avholde årsmøtene grunnet koronasituasjonen. Det er utfordrende mange steder å kunne gjennomføre fysiske årsmøter grunnet både nasjonale og lokale begrensninger knyttet til hvor mange man kan være samlet på et arrangement. På bakgrunn av dette har flere lokallag valgt å gjennomføre digitale årsmøter ut fra vurdering av forsvarlighet, gjort selv eller sammen med lokale smittevernmyndigheter. Andre har valgt å flytte årsmøtet til siste del av mai i håp om å få det gjennomført fysisk.

I forbindelse med gjennomføringen av årsmøtene bistår fylkeslaget med en egen årsmøtegruppe som tilbyr hjelp til lokallagene. Dette i form av faste kontaktpersoner som kan svare på forskjellige spørsmål i forbindelse med forberedelse av saksdokumenter, forståelse av vedtekter samt hvordan gjennomføre digitale årsmøter.

Først ut er Utdanningsforbundet Lebesby som har sitt årsmøte i dag, 13. april. 

Vi ønsker alle lokallagene og deres medlemmer; Godt årsmøte!