Nytt fra Pensjonistrådet - mars 2023

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark har hatt sitt tredje møte i 2023. Her kan dere lese noen av sakene fra møtet.

Pensjonistrådet hadde digitalt møte 20. mars 2023. Av sakene vi diskuterte kan nevnes: 
 
Åpen post: alle medlemmene i pensjonistrådet fortalte om aktuelle saker de har vært opptatt av siden forrige møte. Leder orienterte om arbeid med å forberede sak til fylkesårsmøtene. 
 
Saker til fylkesstyremøtet 23.-24. mars: Det ble informert spesielt om årsmøtesaker til behandling i fylkesstyret. Det avholdes tre årsmøter i år: 26. april er det nedlegging av Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, 2. – 4. mai er det årsmøte i Utdanningsforbundet Troms og 8. – 10. mai årsmøte i Utdanningsforbundet Finnmark. Vi deltar med to representanter for pensjonistrådet på alle møtene. 
 
I møtet hadde vi en diskusjon om at vi kan forvente at det på landsmøtet vil komme andre forslag enn vårt til saken om pensjonistenes plass i organisasjonen. Vi mener at det viktigste er å prøve å komme fram til et forslag som et flertall av pensjonistrådene kan stille seg bak. Foreløpig er det vanskelig fordi vi ikke vet hva andre fylkespensjonistråd har av forslag. Vi har heller ikke fått innspill fra lokallagene/lokale pensjonistråd bortsett fra pensjonistrådet i Tromsø. Vi avventer vedtak på årsmøtene. 
 
Vi gjennomgikk også programmet for det siste møtet i pensjonistrådet for Utdanningsforbundet Troms og Finnmark. Og vi foretok et endelig vedtak om hvem av oss som skal delta på fylkesårsmøtene. 
 
Til dette møtet hadde vi et forfall der Magne Reigstad deltok som vara. 
 
Hilsen pensjonistrådet i Troms og Finnmark ved leder Inger Støreng 
 
Pensjonistrådet i Troms og Finnmark består av: Leder er Inger Støreng, Karasjok, nestleder Arla Ritva Vilhelmson, Lavangen. De øvrige medlemmene er: Trygg Jakola, Vadsø, Hege Foss Westgaard, Alta, Jon Arvid Haugen, Skjervøy og Anne Therese Seppola, Måsøy. Det er nå fem varamedlemmer: Magne Arne Reigstad, Senja, Kjell Kålheim, Båtsfjord, Ragna Schwencke, Tromsø, Astrid Johansen, Loppa og Tone Magelsen, Lyngen /Tromsø. Kontaktperson fra fylkesstyret er Vibeke Moland Robertsen, vara Hege Riise og Eskil Hovland.