Presentasjon av våre kurs i mars

Vi har gjennomført mange kurs i mars, og ønsker her å dele litt av innholdet på fire av kursene med dere.

Skolering av nye tillitsvalgte fra barnehagene 

21. og 22. mars var det tillitsvalgtskolering for nye tillitsvalgte fra barnehagene i hele fylket. Det var 19 aktive og engasjert tillitsvalgte fra både private og kommunale barnehager som blant annet lærte om tillitsvalgtrollen i forhold personalsak og konflikthåndtering. De hadde også en økt om arbeidstidsavtalene og tilsettinger. De tillitsvalgte jobbet mye i grupper med casearbeid, noe de synes er lærerikt og inspirerende. 

Å være sammen med andre tillitsvalgte fra samme medlemsgruppe er berikende da de har mange av de samme utfordringene og får tid til erfaringsutveksling på et slikt kurs. 

Våre tillitsvalgte ute på arbeidsplassen er de viktigste i organisasjonen, det er de som har den nærmeste kontakten med medlemmene og det er her mye av medbestemmelse skal skje. 

Ansvarlige for skoleringen var Hege Riise og Astrid Pia Stensaker. 

 

Foto: Hege Riise.

Ungseminar 

16. og 17. mars var 30 medlemmer samlet til Ungseminar i Tromsø. Felles for deltakerne er at de er ordinære medlemmer som er 36 år og yngre.  
På kurset fikk de lære om Utdanningsforbundet og diskutert «Trenger vi fagforeninger?». De viktigste lov- og avtaleverkene ble presentert, og her kom det mange gode spørsmål. Det ble også tid til å diskutere profesjonsetiske utfordringer.  
Sebastian Henriksen holdt foredraget: «Meningens mot i en tid preget av wokhet og krenkelser». Et spennende foredrag som skapte stort engasjement! 
Det var en entusiastisk gjeng vi møtte på Ungseminar, som vi håper å se igjen. 
 
Kursansvarlige var Eskil Hoholm Hovland og Vibeke Moland Robertsen. Morten Rennemo deltok med temaet Profesjonsetikk.  

 

Foto: Cathrine Albrigtsen

Kurs for ledermedlemmer

15. – 16. mars i år arrangerte vi kurs for våre ledermedlemmer i skole, barnehage og støttesystem. Det er tredje gang dette kurset arrangeres, og til sammen har i overkant av 130 medlemmer tatt kurset. Innholdet i kurset tar for seg hovedavtale, hovedtariffavtale, medbestemmelse arbeidstid, tilsettinger og profesjonsetikk.
Forelesere på samtlige kurs har vært:

Astrid Pia Stensaker - Kontaktperson ledermedlemmer, Anita Richardsen - 1. Nestleder/Leder av personalnemnda, Ole Ragnar Leistad - Kontaktperson Grunnskole og Arnt Holger Jensen - Rådgiver.

Foto: Istock

Kurs for tillitsvalgte i PPT 

14. og 15. mars har arbeidsplasstillitvsalgte i PPT i Troms og Finnmark og Nordland vært samlet til kurs i Tromsø. Engasjementet har som vanlig vært stort. Tema har blant annet vært Aktuelle saker ved Ida Næss Hjetland i sentralstyret, Forskningsrapporten «Bemanning i PP-tjenesten: Tilstrekkelig for å oppfylle tjenestens mandat?», skolevegring ved Agnethe Krøyserth og Mitt drømme-PPT. Vi gleder oss allerede til neste gang! 
Ansvarlige for kurset var kontaktpersoner i FAS; Bodil Bakkelund Westgren, UDF Troms og Finnmark, og Rakel Merete Hunstad, UDF Nordland 

Foto: Bodil B. Westgren