Kunngjøring av årsmøter

Herved kunngjøres: Fylkesårsmøte 2023 for oppsplitting av Utdanningsforbundet Troms og Finnmark/Romssa ja Finnmárkku Oahppolihttu. Konstituerende fylkesårsmøte 2023 for Utdanningsforbundet Troms/Romssa Oahppolihttu. Konstituerende fylkesårsmøte 2023 for Utdanningsforbundet Finnmark/Finnmárkku Oahppolihttu.