Nytt fra pensjonistrådet – mai 2022

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark har hatt sitt tredje møte i 2022 og dette ble avholdt i Karasjok. Her kan dere lese om noen av sakene fra pensjonistrådets møte i mai.

Pensjonistrådet hadde fysisk møte i Karasjok 23. – 24. mai 2022. Av sakene vi tok opp kan nevnes: 

Rapporten «Kartlegging av pensjonistrepresentasjon og pensjonistenes valgbarhet i Utdanningsforbundet» ble diskutert. Denne settes også opp på neste møte for å diskutere hva som bør gjøres i det videre arbeid. Leder og nestleder utarbeider et notat om hvordan utvikle og forankre arbeidet i hele organisasjonen. 

Regionale samlinger høsten 2022: Det blir en samling på Bardufosstun 21.september og en i Vadsø 29. september. Kostnadsrammen er godkjent av fylkesstyret og programmet er klart. Vi gjennomgikk to presentasjoner som skal brukes på samlingene. Informasjon om samlingene sendes til aktuelle lokallag før sommeren. 

Status for Nordisk pensjonistlærertreff, der Utdanningsforbundet har trukket seg fra fremtidige treff, er at det er ingen vilje til å diskutere denne saken på nytt. Vedtaket er fattet av sekretariatsjefen og det sentrale pensjonistrådet nådde ikke fram i diskusjonen. 

Det ble også informert fra fylkesstyremøtet. Pensjonistrådet er spurt om vi vil engasjere oss i internasjonalt arbeid. Vi inviterer Morten Rennemo til møtet vårt i september for å få nærmere informasjon og lære mer om om internasjonalt arbeid. 

Ellers fastsatte vi møtedatoer for høsten 2022 og hadde en kort runde på hva hver enkelt av oss har vært opptatt av siden forrige møte. 

God sommer!          
Hilsen pensjonistrådet i Troms og Finnmark ved leder Inger Støreng 

 

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark består av: Leder er Inger Støreng, Karasjok, nestleder Arla Ritva Vilhelmson, Lavangen. De øvrige medlemmene er: Trygg Jakola, Vadsø, Hege Foss Westgaard, Alta, Jon Arvid Haugen, Skjervøy og Siri Hagensen, Målselv.

Det er i tillegg seks varamedlemmer: Anne-Therese Seppola, Måsøy, Magne Arne Reigstad, Senja, Kjell Kålheim, Båtsfjord, Ragna Schwencke, Tromsø, Astrid Johansen, Loppa og Tone Magelsen, Lyngen /Tromsø.

Kontaktperson fra fylkesstyret er Vibeke Moland Robertsen, med vara Gunn Åse Paulsen.