Nytt fra pensjonistrådet - desember 2022

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark har hatt sitt sjette møte i 2022. De har også hatt møte sammen med pensjonistrådet i Nordland. Her kan dere lese noen av sakene fra møtene.

Pensjonistrådet hadde møte 7.desember 2022 i Tromsø. Av sakene vi diskuterte kan nevnes: 

Åpen post: alle fortalte om aktuelle saker de har vært opptatt av siden forrige møte. 

Leder orienterte om deltakelsen på seminar for pensjonistrådsledere som ble avholdt på Hurdalssjøen 10.-11. november. Blant annet ble det informert om mentorer til «kompletterende lærerutdanning». Det går ut på å gjøre flyktninger med bl.a. lærerutdanning fra hjemlandet i stand til å kunne undervise i Norge. Mentoren skal snakke fag med studenten så vedkommende lærer seg norske undervisningstermer. Hvis noen pensjonerte lærere kan tenke seg å delta som mentor, kan pensjonistrådets leder kontaktes. 

En viktig sak var også pensjonistenes representasjon og generelle valgbarhet, og arbeidet med dette fram mot landsmøtet i 2023. I den forbindelse ble det presentert tre modeller for organisering av pensjonistråd på alle nivåer i organisasjonen. Fylkesstyret skal informeres om våre synspunkter på desembermøtet. 

Den 8. desember hadde vi fellesmøte med Nordland. Det møtte fire fra pensjonistrådet i Nordland. Vi diskuterte hva som må endres for at pensjonistrådet, spesielt sentralt, skal kunne utføre vervet tilfredsstillende. Dagens vedtekter er ikke gode nok for pensjonistrådet sentralt. Vi ble enige om at leder av Nordland og leder av Troms og Finnmark skal utarbeide et dokument med forslag til forandringer på landsmøtet. Etter at alle har godkjent innholdet, skal dette dokumentet sendes sentralt pensjonistråd og alle fylkespensjonistrådslederne. 
 
Vi i pensjonistrådet ønsker alle en riktig god jul! 
Buorit juovllat! Hyvvää joulua! 
 
Hilsen pensjonistrådet i Troms og Finnmark ved leder Inger Støreng 

Pensjonistrådet i Troms og Finnmark består av: Leder er Inger Støreng, Karasjok, nestleder Arla Ritva Vilhelmson, Lavangen. De øvrige medlemmene er: Trygg Jakola, Vadsø, Hege Foss Westgaard, Alta, Jon Arvid Haugen, Skjervøy og Anne Therese Seppola, Måsøy.  
Det er nå fem varamedlemmer: Magne Arne Reigstad, Senja, Kjell Kålheim, Båtsfjord, Ragna Schwencke, Tromsø, Astrid Johansen, Loppa og Tone Magelsen, Lyngen /Tromsø.  
Kontaktperson fra fylkesstyret er Vibeke Moland Robertsen, vara Hege Riise og Eskil Hovland.