80-årsmarkering av Læreraksjonen i Kirkenes

27. og 28. april vil lokallagsledere, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret til Utdanningsforbundet Troms og Finnmark være samlet i Kirkenes for kurs og markering av at det er 80 år siden Læreraksjonen.

Leder av Utdanningsforbundet Sør-Varanger, Robert Nesje, setter stor pris på at fylkeslaget vil markere Læreraksjonen i Kirkenes. Vi er kjempeglade for at vi får Utdanningsforbundet Troms og Finnmark på besøk til Kirkenes. 80-årsmarkeringen av Læreraksjonen er en stor begivenhet som det er viktig at blir løftet frem. Læreraksjonen er kort fortalt de norske lærernes kamp mot nazifisering av skolen under andre verdenskrig. Robert gleder seg til markeringen og håper alle får en hyggelig opplevelse i Kirkenes.

Fylkeslaget, ved leder Thomas Nordgård og ansvarlige for kurset Morten Rennemo og Gunn Åse Paulsen, har planlagt en høytidelig markering. Det vil bli taler ved kunnskapsminister Tonje Brenna og ordfører i Sør-Varanger Lena Norum Bergeng. Skolefrontens fond deltar også ved Oddvar Helleråker og det vil bli foredrag ved Martin Øystese, Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Deltakerne vil også besøke Varanger museum og se filmen The Teachers’ protest.

Fakta om Læreraksjonen

I 1942 kjempet tusenvis av lærere mot nazifisering av den norske skolen gjennom organisert ikke-voldelig motstand.

Det var fire kardinalpunkter som var styrende for lærernes motstand:
1. Enhver henvendelse om medlemskap i Nasjonal Samling (NS) avvises.
2. Ethvert forsøk på å bringe NS-propaganda inn i skolen, avvises.
3. Enhver ordre som kommer fra instanser som står utenfor skolens administrasjon, avvises.
4. Enhver medvirkning i Nasjon Samlings Ungdomsfyking (N.S.U.F.) avvises.

Læreraksjonen 1942:

5. februar vedtar Quisling to lover som skal sikre Nasjonal Samling kontroll over skolen og oppdragelse av norske barn. Loven om Norges Lærersamband pålegger alle lærere å bli medlem i Nasjonal Samlings lærerorganisasjon.

20. februar poster mellom 8000 og 10000 av totalt 12000 lærere i Norge et likelydende brev til Quislings undervisningsdepartement der de motsetter seg innmelding i Norges Lærersamband.

«Jeg finner ikke å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp for NS’ ungdomstjeneste, da dette strider mot min samvittighet. Da et medlemskap i Norges lærersamband etter landslederens uttalelser blant annet pålegger meg forpliktelse til en slik oppdragelse, og det dessuten stiller andre krav som strider mot mine tilsettingsvilkår, finner jeg å burde meddele at jeg ikke kan betrakte meg som medlem av lærersambandet.»

20. mars og de påfølgende dagene blir 1000 lærere arrestert som et svar på læreraksjonen. 650 av lærerne blir sendt til fangeleiren på Grini.

15. april blir 499 arresterte lærere lastet ombord i dampbåten D/S Skjerstad i Trondheim. De blir fraktet til tvangsarbeid i Kirkenes.

25. april erklærer Kirke- og undervisningsdepartementet at Norges Lærersamband er en upolitisk organisasjon. Quisling har med det oppgitt sin plan om «nyordning» av skolen.

I slutten av august og midten av september blir henholdsvis 150 og 100 lærere sendt hjem fra fangenskap i Kirkenes.
20. november legger skipet Moltkefels til kai i Trondheim. Om bord er de siste arresterte lærerne fra læreraksjonen, som nå er frie mennesker igjen. Som følge av arbeidet i Varanger ble mange lærere syke og avkreftet, men bare en av dem ble drept under lossing av et skip.

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6reraksjonen_i_1942
https://theteachersprotest.com/