Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Runar Kofoed
Runar Kofoed

Leder

Avbildet: Mari Louis Fjelde
Mari Louis Fjelde

1. nestleder

Avbildet: Karin Esbensen
Karin Esbensen

Medlem

Avbildet: Ove Lund
Ove Lund

Medlem

Avbildet: Anne Helene Nergård
Anne Helene Nergård

Medlem

Avbildet: Karin Esbensen
Karin Esbensen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Mari Louis Fjelde
Mari Louis Fjelde

HTV KS kommune