Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Camilla Irene Bangsund Degerstrøm
Camilla Irene Bangsund Degerstrøm

Leder

Avbildet: Laila Dahl
Laila Dahl

Medlem

Avbildet: Vidar Isaksen
Vidar Isaksen

Medlem

Avbildet: Christina Tessem Jorstad
Christina Tessem Jorstad

Medlem

Avbildet: Guro Agnete Pedersen
Guro Agnete Pedersen

Medlem

Avbildet: Kristine Roska
Kristine Roska

Medlem

Avbildet: Julie Sørmo
Julie Sørmo

Medlem


Avbildet: Gunn Åse Paulsen
Gunn Åse Paulsen

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Grete Theodorsen
Grete Theodorsen

HTV, Statsforvalteren i Troms og Finnmark