Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Camilla Irene Bangsund Degerstrøm
Camilla Irene Bangsund Degerstrøm

Leder

Avbildet: Laila Dahl
Laila Dahl

Nestleder

Avbildet: Yannick Broese Van Groenou
Yannick Broese Van Groenou

Medlem

Avbildet: Lisa Laiti Harila
Lisa Laiti Harila

Medlem

Avbildet: Mike Larsen
Mike Larsen

Medlem

Avbildet: Kristine Roska
Kristine Roska

Medlem

Avbildet: Sølvi Elvine Rushfeldt
Sølvi Elvine Rushfeldt

Medlem

Avbildet: Julie Evilde Sørmo
Julie Evilde Sørmo

Medlem

Avbildet: Annicka Elisabeth Karisari
Annicka Elisabeth Karisari

1. varamedlem

Avbildet: Marianne Nilsson
Marianne Nilsson

2. varamedlem

Avbildet: Sølvi Elvine Rushfeldt
Sølvi Elvine Rushfeldt

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Gunn Åse Paulsen
Gunn Åse Paulsen

HTV KS kommune

Avbildet: Grete Theodorsen
Grete Theodorsen

HTV, Statsforvalteren i Troms og Finnmark