Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Katrine Aursand
Katrine Aursand

Leder

Avbildet: Gøril Nordmo
Gøril Nordmo

Nestleder

Avbildet: Janne Kristine Johansen
Janne Kristine Johansen

Medlem

Avbildet: Berit Kristensen
Berit Kristensen

Medlem

Avbildet: Bård Henry Landsem Paulsen
Bård Henry Landsem Paulsen

Medlem

Avbildet: Anne Lill-Beate Sarabakken
Anne Lill-Beate Sarabakken

Medlem

Avbildet: Helle Sletvold
Helle Sletvold

Medlem

Avbildet: Camilla Oppheim Sollied
Camilla Oppheim Sollied

Medlem

Avbildet: Bodil Westgren
Bodil Westgren

Medlem


Avbildet: Ivar Sæther
Ivar Sæther

3. varamedlem


Avbildet: Morten Andre Andersen
Morten Andre Andersen

HTV KS kommune

Avbildet: Katrine Aursand
Katrine Aursand

HTV KS kommune

Avbildet: Linda Jorid Nilsen
Linda Jorid Nilsen

HTV KS kommune

Avbildet: Gøril Nordmo
Gøril Nordmo

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

HTV, UiT Norges Arktiske Universitet

Avbildet: Grete Theodorsen
Grete Theodorsen

HTV, Statsforvalteren i Troms og Finnmark