Årshjul/medbestemmelseskalender i Utdanningsforbundet Tromsø

Publisert: Publisert: 29.01.2019

Vi har utarbeidet en oversikt/årshjul/kalender med en oversikt over saker som er aktuelle å ta opp på klubbmøter og medbestemmelsesmøter gjennom året. Disse listene er veiledende og ikke uttømmende, og en del saker må tas opp når det er aktuelt. Dette kan være ansettelser, arbeidsmiljø, trivselsundersøkelser, omorganisering, oppussing, vedlikeholdsprosjekter, ombygging og andre saker som angår de ansattes arbeidsforhold.

Dette årshjulet baserer seg i hovedsak på Hovedavtalens intensjoner og bestemmelser om samarbeid mellom partene i kommunesektoren (KS), men vil i stor grad også være gyldig for andre tariffområder.