Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Bergersen
Anne Bergersen

Leder

Avbildet: Jan-Hugo Olsen
Jan-Hugo Olsen

Nestleder

Avbildet: Geir Bergersen
Geir Bergersen

Medlem

Avbildet: Vigdis Hågensen
Vigdis Hågensen

Medlem

Avbildet: Hege Jørgensen
Hege Jørgensen

Medlem

Avbildet: Connie Mohaug
Connie Mohaug

Medlem

Avbildet: Merete Lillefuhr
Merete Lillefuhr

1. varamedlem

Avbildet: Grete Oprann
Grete Oprann

2. varamedlem

Avbildet: Marianne Farstad
Marianne Farstad

3. varamedlem

Avbildet: Tove Norum
Tove Norum

4. varamedlem

Avbildet: Rosmari Haugland
Rosmari Haugland

5. varamedlem

Avbildet: Vigdis Hågensen
Vigdis Hågensen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Jan-Hugo Olsen
Jan-Hugo Olsen

HTV KS kommune