Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lise Marianne Johansen
Lise Marianne Johansen

Leder

Avbildet: Jeanette Rasvik
Jeanette Rasvik

Nestleder

Avbildet: Marianne Dahlen
Marianne Dahlen

Medlem

Avbildet: Kirsten Berit Hætta Guttorm
Kirsten Berit Hætta Guttorm

Medlem

Avbildet: Ann Karoline Jessen
Ann Karoline Jessen

Medlem

Avbildet: Hanne Merete Morso Johnsen
Hanne Merete Morso Johnsen

Medlem

Avbildet: Astrid Johanna Kjølås
Astrid Johanna Kjølås

Medlem

Avbildet: Hilde Sabbasen
Hilde Sabbasen

Medlem


Avbildet: Hilde Grongstad
Hilde Grongstad

1. varamedlem

Avbildet: Jørn Vedhugnes
Jørn Vedhugnes

2. varamedlem

Avbildet: Åslaug Berit Storbakk
Åslaug Berit Storbakk

3. varamedlem


Avbildet: Kirsten Berit Hætta Guttorm
Kirsten Berit Hætta Guttorm

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marianne Dahlen
Marianne Dahlen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Aud Karin Vorren
Aud Karin Vorren

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Mette Hammer
Mette Hammer

HTV KS kommune