Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lise Marianne Johansen
Lise Marianne Johansen

Leder

Avbildet: Jeanette Rasvik
Jeanette Rasvik

Nestleder

Avbildet: Marianne Dahlen
Marianne Dahlen

Medlem

Avbildet: Kirsten Berit Hætta Guttorm
Kirsten Berit Hætta Guttorm

Medlem

Avbildet: Ann Karoline Jessen
Ann Karoline Jessen

Medlem

Avbildet: Jørn Arve Vedhugnes
Jørn Arve Vedhugnes

2. varamedlem

Avbildet: Kirsten Berit Hætta Guttorm
Kirsten Berit Hætta Guttorm

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marianne Dahlen
Marianne Dahlen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Aud Karin Vorren
Aud Karin Vorren

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Julia N. M. Morso
Julia N. M. Morso

HTV KS kommune