Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lene Bakke
Lene Bakke

Leder

Avbildet: Ida Elisabeth Engstad
Ida Elisabeth Engstad

Nestleder

Avbildet: Camilla Fagerhaug
Camilla Fagerhaug

Medlem

Avbildet: Karin Fosshaug
Karin Fosshaug

Medlem

Avbildet: Jenni-Mari Høgås
Jenni-Mari Høgås

Medlem

Avbildet: Daniel Takvannsbukt
Daniel Takvannsbukt

Medlem


Avbildet: Ingvild Bjørklund
Ingvild Bjørklund

1. varamedlem


Avbildet: Karin Fosshaug
Karin Fosshaug

Leder av lederråd


Avbildet: Helge Vatne
Helge Vatne

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten