Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Caroline Engstad
Caroline Engstad

Leder

Avbildet: Caroline Engstad
Caroline Engstad

Nestleder

Avbildet: Karin Fosshaug
Karin Fosshaug

Medlem

Avbildet: Tove Nilsen
Tove Nilsen

Medlem

Avbildet: Camilla Fagerhaug Wilhelmsen
Camilla Fagerhaug Wilhelmsen

Medlem

Avbildet: Ida Elisabeth Engstad
Ida Elisabeth Engstad

1. varamedlem

Avbildet: Tove Nilsen
Tove Nilsen

2. varamedlem

Avbildet: Ingvild Bjørklund
Ingvild Bjørklund

3. varamedlem

Avbildet: Caroline Engstad
Caroline Engstad

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Karin Fosshaug
Karin Fosshaug

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Karin Fosshaug
Karin Fosshaug

Leder av lederråd

Avbildet: Helge Vatne
Helge Vatne

HTV KS kommune