Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Camilla Thoresen
Camilla Thoresen

Leder

Avbildet: Ole Martin Haug
Ole Martin Haug

Nestleder

Avbildet: Olga Dubik
Olga Dubik

Medlem

Avbildet: Siri Linaker
Siri Linaker

Medlem

Avbildet: Anne-Lise Pedersen
Anne-Lise Pedersen

Medlem

Avbildet: Tove Kristin Pettersen
Tove Kristin Pettersen

Medlem

Avbildet: Anja Kathrine Lombnes
Anja Kathrine Lombnes

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Ole Martin Haug
Ole Martin Haug

HTV KS kommune