Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Robert Nesje
Robert Nesje

Leder

Avbildet: Liss Ellen Johansen
Liss Ellen Johansen

Nestleder

Avbildet: Elena Falter
Elena Falter

Medlem

Avbildet: Judith Helene Fjeldberg
Judith Helene Fjeldberg

Medlem

Avbildet: Grethe Grindhaug
Grethe Grindhaug

Medlem

Avbildet: Jonas Johnsen
Jonas Johnsen

Medlem

Avbildet: Thor Martin Kaasen-Myrstad
Thor Martin Kaasen-Myrstad

Medlem

Avbildet: Aina Nyborg Sæterbakken
Aina Nyborg Sæterbakken

Medlem


Avbildet: Ola Jørgen Swang
Ola Jørgen Swang

1. varamedlem

Avbildet: Espen Bruer
Espen Bruer

2. varamedlem

Avbildet: Mia Elisabeth Nordgård
Mia Elisabeth Nordgård

3. varamedlem


Avbildet: Espen Bruer
Espen Bruer

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Terje Johansson
Terje Johansson

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

HTV, UiT Norges Arktiske Universitet