Fylkesleder Kari Lium deltar på årsmøtet tirsdag 24. april

Publisert: Publisert: 21.03.2018

Kari Lium vil delta på lokallagsårsmøtet med aktuelle saker, blant annet fortelle om den nye offentlige tjenestepensjonen.